Categories:
Objectiu general
 

Conèixer i fer un bon us de formules i funcions avançades que permeten automatitzar càlculs i que permeten interaccionar entre el diferents elements per tal de poder optimitzar els recursos en el desenvolupament de la nostre tasca.

Objectius específics
 

  • Funcions, sintaxi.
  • Assistent per a funcions.
  • Funcions bàsiques de obligat coneixement.
  • Funcions complexes: lògiques, de cerca i de data i hora.
  • Altres funcions útils a l’administració publica.
Persones destinatàries
 

Personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya que fa servir fulls de càlcul per al seu treball administratiu i necessita aprofundir els seus coneixements per tal d’estalviar temps i feina per poder ser mes productiu.

Multimèdia Tarragona