Categories:
FITXA DIDÀCTICA DEL CURS: CREACIÓ I GESTIÓ DE PLANTILLES I FORMULARIS AMB TRACTAMENT DE TEXTOS PER A DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Objectiu general
 

Conèixer a fons la creació i gestió de plantilles amb Tractament de textos i la seva automatització amb l’ús de formularis.

 

Objectius específics
 

Crear i dissenyar una plantilla.

Utilitzar i descarregar les plantilles de la galeria

Crear i gestionar formularis en documents de Tractament de textos.

Protegir i automatitzar les plantilles i formularis.

 

Persones destinatàries
 

Personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya que utilitza eines de creació i personalització de plantilles i formularis per al seu treball administratiu.