Categories:
Objectiu general
 

Conèixer i fer un bon us de fórmules i funcions que permeten automatitzar càlculs i que permeten que files, columnes i cel·les interaccionin entre si estalviant-nos treball.

 

Objectius específics
 

  • Diferenciar entre formules i funcions.
  • Fer un bon us de formules en fulls de càlcul.
  • Saber aplicar referencies de les celes: referencies relatives, mixtes, absolutes 3D i 4D.
  • Sintaxi de les funcions, assistent i funcions de coneixent obligat.
Persones destinatàries
 

Personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya que fa servir fulls de càlcul per al seu treball administratiu i necessita estalviar temps i feina per poder ser mes productiu.

 

Multimèdia Tarragona