Categories:
Objectiu general
 

Creació de documents accessibles per la seva publicació a la web

Objectius específics
 

Aprendre a diferenciar documents amb qualitat d’accessibilitat.

Aprendre els tipus de formats en el processador de text i fer-ne un bon us

Informar mitjançant les metadades i saber incorporar-les als teus documents.

Identificar i seleccionar els idiomes en què està escrit el document.

Saber escollir tipografies adients i us d’estils

Us de text alternatiu i navegació

Aprendre a fer us de capçaleres i peus de pàgina.

Donar format de llistes, pics, numeracions, vinyetes, format de columnes, enllaços, imatges, gràfics, taules, taules de continguts

Convertir un document de Word a PDF accessible.

Comprovar l’accessibilitat

 

Persones destinatàries
 

Personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya que necessita preparar per a publicar documents a la DARP.

 

Multimèdia Tarragona