• Instructor: Multimèdia
  • Lectures: 41
  • Students: 107
  • Duration: 2 weeks
Categories:
Objectiu general
 

Adquirir els coneixements necessaris per a fer servir les aplicacions més utilitzades de Office 365, Onedrive, Sharepoint i Teams. que ens permeten compartir dades i documents, treballar en línia per tal d’obtenir informació i recursos.

Aplicar una millora al lloc de treball amb els coneixements adquirits

Objectius específics
 

Gestionar arxius amb OneDrive. Gestionar carpetes i documents.

Aprendre a treballar de forma col·laborativa i comunicar-se amb OneDrive.

Treballar per projectes en línia amb documents compartits,  de forma ordenada, sincronitzada i accessible mitjançant Sharepoint

Comunicar-se mitjançant Teams de manera síncrona amb videoconferències, xats i trucades.

Persones destinatàries
 

Personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya que necessita les eines web 2.0 per a la  compartició d’arxius en línia per a treballar, col·laborar o planificar la feina a l’oficina  o realitzar teletreball.

 

Multimèdia
SOm un centre de formació de Tarragona